BESØK AV DIALOGPILOT

90 minutters dialogverksted - gratis

Hvorfor bruke Dialogpilotene?
Flere lærere trenger verktøy for å gjennomføre tros- og livssyndialogen i klasserommet, og jobbe med elevenes fordommer og holdninger. Dialogpilotene ønsker å både være og gi et slik verktøy.
Dialogpilotene vil gjennom praktiske øvelser og dialog, jobbe med tematikker som øker elevenes/ungdommens egen bevissthet og refleksjon rundt interkulturell identitet og fordommer.

Ved å gjennomføre en workshop med dialogpilotene treffer man flere av kompetansemålene innenfor områdene religiøst mangfold, individ, samfunn, dialog og kultur.

Hvordan gjennomføres et dialogverksted med Dialogpilotene?
I forkant av deres besøk fra dialogpilotene, vil det gjennomføres en kartleggingssamtale for å danne et bilde av den aktuelle ungdomsgruppen, slik at dialogpilotene kan tilrettelegge dialogverkstedet best mulig for den aktuelle gruppen.
Selve dialogverkstedet er utformet til å passe innenfor rammene av to økter á 45min. Da helst uten pause i mellom.

Lærer/ungdomskontakt vil også motta et knippe øvelser som kan gjennomføres i forkant, eller etterkant av vårt besøk. Ved behov eller ønske, kan dialogpilotene komme tilbake og gjennomføre et nytt dialogverksted.

Hvem kan bruke Dialogpilotene? 
Dialogpilotene retter seg hovedsakelig mot skoler, videregående og 10. trinn.
Men, Dialogpilotene er også åpne for å gjennomføre dialogverksteder ved fritidsklubber, aktivitetshus, og andre etablerte foreninger/organisasjoner/tiltak som retter seg mot ungdom i alderen 14-19 år.

Ønsker du mer informasjon om Dialogpilotene, eller høre mer om hvordan dialogverkstedene kan tilpasses for din skole/klasse/ungdomsgruppe? Ta gjerne kontakt med oss gjennom skjemaet på høyre side.